Publicatie

Bedrijfsmakelaars over ombouw naar woonruimte

Wie overweegt vastgoed te kopen, moet niet alleen oog hebben voor de huidige gebruiksmogelijkheden. Misschien is het wel belangrijker om kritisch te kijken naar de toekomstige mogelijkheden. Een te beperkte bestemming of alternatieve aanwendbaarheid kan namelijk op veel locaties voor problemen of voor een grote kans op waardedaling zorgen.

Dat je een kantoorpand vaak relatief eenvoudig kunt ombouwen naar woonruimte is wel bekend. Maar hoe zit dat met leegstaande winkels in kleine plaatsen of in aanloopstraten? Ondanks jarenlange leegstand en enig perspectief op een goede invulling willen veel lokale besturen die winkelruimte hoe dan ook in tact laten. Wat is er mis met herbestemming en een goede alternatieven invulling? Veel gemeenten vinden dit verre van vanzelfsprekend.

Eén ding is zeker: de markt is veranderd en onomkeerbaar. Nu de bestemmingsplannen nog.

 

Leeuwarder Courant / Dagblad van het Noorden november 2017

Lees hier het hele artikel.

Download
Alle publicaties